Tipografia PRAG3.

Tipografie ZiareTipografia PRAG-3 este o societate cu răspundere limitată fondată în 1996, actualmente fiind proprietatea a două persoane fizice din Republica Moldova. Activitatea întreprinderii este orientată la fabricarea producţiei poligrafice, astfel acestea includ producţia de ziare, tipărirea cărţilor şi revistelor, tipărirea blanchetelor, formularelor, pliantelor şi fluturaşilor, tipărirea posterelor şi afişelor, etc. În prezent Prag-3 este printre puţinele întreprinderi care poate realiza ziare color la tipar rotativ.

Din momentul fondării şi până în prezent pentru realizarea activităţilor stabilite Prag-3 deţine în proprietate o tipografie înzestrată cu utilaj modern. Actualmente grupul principal de utilaje  este format din maşina de tipar rotativ al ziarelor de tip GOSS Community, maşina de tipar plan în 4 culori model SPEED MASTER şi maşina tipografică în două culori cu numerotaţie model GTO-52. De asemenea întreprinderea deţine o serie de utilaje pentru efectuarea operaţiunilor auxiliare aşa ca maşina de tăiat hârtie, utilaj de falţare, utilaj de derulare a hârtiei, utilaj de încleiat etc.

Misiunea, Strategia

 • PRAG-3 este o companie ce oferă clienţilor săi soluţii în domeniul poligrafiei.
 • PRAG-3 va tinde să devină lider pe această nişă de piaţa din RM.
 • PRAG-3 va creea valoare adăugată pentru clienţii săi prin utilitatea soluţiilor oferite.

Strategia de bază a companiei pentru următorii 3-5 ani va fi orientată spre creştere prin diversificare realizată prin extinderea portofoliului de clienţi şi produse, precum şi prin creşterea nivelului de calitate. Diversificarea va fi orientată spre dezvoltarea portofoliului de produse altele decât produsele existente precum şi fabricarea produselor existente în diverse categorii de calitate.

Strategia de bază a companiei va fi sprijinită de următoarele 6 strategii funcţionale: strategia financiară, strategia operaţională, strategia de personal, strategia de marketing, strategia de vânzări şi achiziţii, strategia de cercetare dezvoltare.

Echipa şi managementul tipografiei

Top managementul PRAG-3 este format din patru persoane în următoarea componenţă: directorul, contabilul-şef, vice-directorul, directorul tehnic.
Colectivul actual al PRAG-3 este format din cca. 55 angajaţi de diverse profesii şi specializări. Structura organizatorică a companiei PRAG-3 este una de tip funcţional cu 3 nivele ierarhice.

Clientii nostri

 • Cartier
 • Curierul agricol
 • Cerierul economic
 • Curierul ortodox
 • Desteptarea Nisporeni
 • Economist
 • Edinaia Gagauzia
 • Est Curier
 • Faclia
 • Federatia de Rugby
 • Flux
 • Gazeta de sud
 • Realitatea Soroca
 • Socialistii
 • Toaca
 • Vesti Gagauzii
 • Ziarul de garda